به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال از طریق تیپاکس و پرداخت درب منزل :
279 نفر - 22.66%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
525 نفر - 42.64%
ارسال از طریق باربری و پرداخت آنلاین :
121 نفر - 9.829%
ارسال از طریق باربری و پرداخت در باربری (و تحویل محصول) :
282 نفر - 22.90%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
24 نفر - 1.949%