کلوخه

 • وجین موتوری فن کاوش www.fankavosh.com

  این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

  این وسیله دارای 3 نوع 9 خار، 7 خار و 4 پهلویی می باشد.

  عرض کار این وسیله 38 سانتی متر می باشد.

  قطرهای لوله مناسب این وسیله 26 و 28 میلی متر می باشد.

  نحوه اندازه گیری قطر لوله و تعداد خار شافت در قسمت توضیحات تکمیلی، توضیح داده شده و کلیپ نحوه اندازه گیری این مشخصات در بخش گالری سایت آورده شده است. 

  برای ورود به گالری سایت بر روی این قسمت کلیک کنید.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بالا