بایگانی‌ها: Videos

وجین علف های هرز مزرعه با وجین کن نوسانی دمیک
وجین بین ردیف محصولات کشاورزی با وجین کن موتوری غلتکی فن کاوش (دمیک)
آموزش نصب و راه اندازی وجین کن موتوری (الحاقی شخمزن علفتراش) فن کاوش
دستگاه برداشت زعفران فن کاوش مدل F.K302
وجین علف های هرز بین ردیف های محصول با وجین کن نوسانی
مقایسه عملکرد وجین کن نوسانی با ابزارهای سنتی (وجین کن دستی)
بالا