دستگاه برداشت زعفران مدل F.K 302


دستگاه برداشت زعفران مدل F.K302 توسط تیم فن کاوش، به گونه ای طراحی شده که گل زعفران را بدون آسیب به برگ و تیج زعفران برداشت می کند. این دستگاه در تمامی مزارع با هر الگوی کشتی عمل می کند و عملکردی حدود ۰.۲ هکتار برای هر اپراتور دارد.(مدل های F.K301، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴ و مدل F.K305 (در مدت ۶ سال طراحی و تحقیق ساخته شده که نمونه F.K305 کاملترین نمونه بوده و عملکرد مطلوبی دارد و برای سال آینده وارد بازار می شود). جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.Fankavosh.com مراجعه کرده یا با شماره ۰۹۳۶۰۱۹۰۳۵۴ تماس بگیرید

۴۸۷۹ views
بدون برچسب

نوشته های مرتبط

نماینده فروش تبریز مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش شهر مهربان مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش داراب مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش کرج مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش بابل مجموعه فن کاوش (دمیک)
بالا