وجین کن موتوری غلتکی تیغه تخت، الحاقی شخمزن علفتراش


این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان در باغ ها می باشد. این محصول در ۳ عرض کار ۳۰، ۳۷ و ۳۹ سانتی متر و در سه نوع ۷ خار و ۹ خار و مربعی موجود می باشد.  قبل از راه اندازی دستگاه نیاز هست که داخل گیربکس، واسکازین یا گیریس نسوز اضافه شود که در بخش گالری سایت ویدئو مربوط به نحوه نصب و راه اندازی و گیریس کاری قرار داده شده است. 

۱۰۷۲۰ views
بدون برچسب

نوشته های مرتبط

نماینده فروش تبریز مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش شهر مهربان مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش داراب مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش کرج مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش بابل مجموعه فن کاوش (دمیک)
بالا