تلفن ثابت:

۰۱۷-۳۵۸۴۶۳۵۳

تلفن همراه:

۰۹۱۵۶۴۵۵۵۸۲

۰۹۳۶۰۱۹۰۳۵۴

آدرس ایمیل:

Fan.kavosh@yahoo.com
Fankavosh.CO@yahoo.com
Fankavosh.CO@gmail.com

اینستاگرام ما

صفحات اینستاگرام:

www.instagram.com/fankavosh
www.instagram.com/vejin_abzar
www.instagram.com/karte_zard_hashare

تلگرام ما

آی دی تلگرام:

@FankavoshCo
@FankavoshCo1
@FankavoshCo2
@FankavoshCo3
@FankavoshCo4

کانال تلگرام ما

کانال تلگرام:

https://t.me/fankavoshCo

آدرس ۱: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، روبروی پلیس راه طرق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، فن کاوش (دمیک)

آدرس ۲: استان گلستان، گالیکش، خیابان شهدا، نبش شهدا ۷، فن کاوش (دمیک)

تلفن های تماس۰۹۱۵۶۴۵۵۵۸۲ – ۰۹۳۶۰۱۹۰۳۵۴ – ۰۱۷-۳۵۸۴۶۳۵۳

فن کاوش بر روی نقشه

فرم تماس