نحوه نصب و راه اندازی وجین کن موتوری (الحاقی شخمزن علفتراش)

در این ویدئو نحوه نصب وجین موتوری (الحاقی شخمزن علفتراش) بر روی لوله انواع علفتراش، نحوه گریس کاری گیربکس و نحوه در آوردن و نصب تیغه ها روی محور گیربکس آموزش داده شده است. قبل از راه اندازی دستگاه نیاز هست که داخل گیربکس، واسکازین یا گیریس نسوز اضافه شود. در سایت فن کاوش انواع گیربکس با قطر لوله 26 و 28 و با خارهای 9، 7 و مربعی موجود هست که بر روی انواع علفتراش قابل نصب می باشد، ضمنا خار یدکی برای تبدیل گیربکس 9 خار به 7 خار یا مربعی و بالعکس در این سایت موجود می باشد.

4,691 views

بدون برچسب

نوشته های مرتبط

بالا