وجین و شخم بین ردیف های محصولات کشاورزی با وجین کن موتوری چنگکی پیچی (الحاقی علفزن)


این وسیله وجین و شخم پای درختان و بین ردیف های محصولات کشاورزی رو با سرعت بالایی انجام میدهد. عرض کار این نوع وجین کن ۳۲ سانتی متر می باشد. کافیست این وسیله را روی علفزن های پشتی و یا دوشی نصب کرده و عملیات وجین و خاکورزی را با چندین برابر سرعت انجام دهید. شماره های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۹۱۵۶۴۵۵۵۸۲ و ۰۹۳۶۰۱۹۰۳۵۴. سایت سفارش محصول:www.fankavosh.com

۹۷۴۴ views
بدون برچسب

نوشته های مرتبط

نماینده فروش تبریز مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش شهر مهربان مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش داراب مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش کرج مجموعه فن کاوش (دمیک)
نماینده فروش بابل مجموعه فن کاوش (دمیک)
بالا