وجین و شخم بین ردیف های محصولات کشاورزی با وجین کن موتوری چنگکی پیچی (الحاقی علفزن)

این وسیله وجین و شخم پای درختان و بین ردیف های محصولات کشاورزی رو با سرعت بالایی انجام میدهد. عرض کار این نوع وجین کن ۳۲ سانتی متر می باشد. کافیست این وسیله را روی علفزن های پشتی و یا دوشی نصب کرده و عملیات وجین و خاکورزی را با چندین برابر سرعت انجام دهید. شماره های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۹۱۵۶۴۵۵۵۸۲ و ۰۹۳۶۰۱۹۰۳۵۴. سایت سفارش محصول:www.fankavosh.com

۹۶۱۸ views
بدون برچسب

نوشته های مرتبط

دستگاه برداشت زعفران فن کاوش مدل F.K302
کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
وجین کن نوسانی (علفزن دستی)وجین کن نوسانی (علفزن دستی)
کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101
وجین کن موتوری فن کاوش (الحاقی شخمزن علفتراش)

ارسال دیدگاه

بالا