ورود

روش ثبت نام در سایت: پس از ثبت سفارش در سایت، ثبت نام به طور خودکار انجام می شود و نام کاربری (شماره همراه شما) و رمز ورود برای شما پیامک می شود. سپس با مراجعه به قسمت (حساب کاربری: ورود) و وارد کردن نام کاربری و رمز ورود پیامک شده برای شما، به جزئیات حساب و اطلاعات سفارش خود دسترسی خواهید داشت.