برچسب: پنبه

کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101
بالا